Chào đón 06 TTS FLC T&M đơn hàng Xây Dựng

Chào đón 06 TTS FLC T&M đơn hàng Xây Dựng đã hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật bản

Ngày về nướ 26/2/2018