[HOT] TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

Tiếp tục trong tháng 09/2019, chúng tôi tiếp nhận đơn tuyển kỹ sư xây dựng làm việc tại Ibaraki – Nhật Bản. Đây là đơn tuyển rất tốt cho kỹ sư Việt Nam có mong muốn nâng cao tay nghề và tìm kiếm thu nhập, lương cơ bản cao (lên đến 180.000 Yên/tháng),, chế độ phúc lợi, đãi ngộ rất tốt.