Hướng Dẫn Lấy Tiền Nenkin lần 2

Khái niệm Lấy tiền Nenkin lần 2 là gì? Mình xin được giải thích như sau: Khi bạn Lấy tiền Nenkin lần 1, cơ quan thuế đã khấu trừ 20% số tiền và phần còn lại 80% được trả cho bạn ở lần 1. Vì vậy số tiền bạn nhận lại được ở lần 1…

Hướng Dẫn Lấy Tiền Nenkin lần 1

Khái niệm lấy tiền Nenkin lần 1. Lấy tiền Nenkin lần 1 là thủ tục xin lại tiền thuế hưu trí mà trong thời gian lao động tại Nhật bạn đã đóng, Hiểu đơn giản nó như tiền mọi người đóng cho nhà nước để khi về già chúng ta sẽ được nhận lương nghỉ…

Tiền Nenkin là gì ?

Nenkin là gì? Trong những năm gần đây, số lượng tu nghiệp sinh sang làm việc ở Nhật tăng lên đáng kể. Đối với người nước ngoài nói chung và tu nghiệp sinh việt nam nói riêng, khi sống và làm việc tại Nhật cũng phải chịu những nghĩa vụ bắt buộc như một công…