Chào đón 4 TTS FLC T&M đơn hàng Chế Biến Thực Phẩm

Chào đón 4 TTS FLC T&M đơn hàng Chế Biến Thực Phẩm hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản

Về nước ngày 27/2/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*