Tiền Nenkin là gì ?

Nenkin là gì?
Trong những năm gần đây, số lượng tu nghiệp sinh sang làm việc ở Nhật tăng lên đáng kể. Đối với người nước ngoài nói chung và tu nghiệp sinh việt nam nói riêng, khi sống và làm việc tại Nhật cũng phải chịu những nghĩa vụ bắt buộc như một công dân Nhật như là đóng các khoản thuế lợi tức, thuế thị dân….
Nhưng do vì người nước ngoài cũng như tu nghiệp sinh tại Nhật Bản sau vài năm làm việc thì họ cũng quay trở về nuớc nên không thể hưởng được những hậu quyền lợi về sau như người Nhật khi về già thì được huởng các chế độ lương hưu. Chính vì thế, nước Nhật đã ra một luật định mới liên quan đến thuế là người nước ngoài trong quá trình sống và làm việc tại Nhật đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, khi về nước sẽ được hoàn lại một phần tiền thuế, đó được gọi là tiền nenkin. Hiểu đơn giản thì tiền Nenkin có nghĩa là khi về hưu sẽ nhận được tiền trợ cấp (lương hưu).
Cách tính tiền Nenkin
Số tiền này được tính theo thời gian làm việc và đóng bảo hiểm của bạn của bạn ở Nhật. Cụ thể như sau:
(Đây chỉ là số liệu tính bình quân, thực tế phụ thuộc vào số tiền bạn đã đóng khi ở nhật)
 • 6 -12 tháng: 39900 yên
 • 12-18 tháng: 79800 yên
 • 18-24 tháng:119700 yên
 • 24-30 tháng:159600 yên
 • 30-36 tháng:199500 yên
 • 36 tháng trở lên:239400 yên.
Các bạn làm và đóng tiền bảo hiểm lao động (厚生年金保険) thì có thể được lĩnh từ 0.4 đến 2.6 tháng lương tiêu chuẩn, tùy thuộc vào thời gian và thời điểm đóng bảo hiểm.
Tháng lương tiêu chuẩn được tính bằng tổng thu nhập trong thời gian đóng bảo hiểm ( lương + thưởng, chưa trừ thuế) chia đều cho tổng số tháng đóng bảo hiểm (cách tính này áp dụng cho những người tham gia đóng bảo hiểm sau năm 2003).
Ví dụ bạn đi làm 2 năm. Năm đầu tiên thu nhập của bạn là 300 vạn yên, năm thứ hai là 370 vạn yên.
      – Hệ số của bạn sẽ là 1.2 hoặc 1.3 tùy thuộc bạn đóng bảo hiểm trong giai đoạn nào.
      – Lương tiêu chuẩn của bạn sẽ là (300+370)/24 = 28 vạn yên
   => Suy ra bạn sẽ nhận được 1 khoản là 1.2 x 28 = 33.6 vạn yên.
Đi làm trên 3 năm sẽ có hệ số là 2.6
Chú ý: Lương trung bình được tính bằng tổng thu nhập chưa trừ thuế, bảo hiểm và tiền thưởng chia đều cho tổng số tháng đóng bảo hiểm
Điều kiện để lãnh tiền Nenkin :
 • Không mang quốc tịch Nhật.
 • Không sống ở Nhật.
 • Thời gian đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên.
 • Thời gian kể từ ngày bạn rời Nhật Bản không quá 2 năm.

Nếu bạn thuộc trường hợp bình thường, trở về nước sau khi hoàn thành hợp đồng thì mọi việc rất đơn giản và nhanh chóng.

 1. Lấy tiền Nenkin lần 1.  Tên gọi chính xác là: Thủ tục xin hoàn tiền nenkin. (80% tiền nenkin của bạn)
 2. Lấy tiền Nenkin lần 2   Lần này được gọi là : Thuế thu nhập. (20% tổng số tiền nenkin của bạn)